Kampania społeczna STOP FAS rozpoczęła się w województwie pomorskim w 2014 roku po podjęciu
uchwały w tej sprawie przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Poniżej najważniejsze wydarzenia
związane z realizacją kampanii.