Światowy Dzień FAS/FASD!

Jest swoistą kampanią, która ma na celu uświadomić nie tylko kobiety w ciąży, ale całe społeczeństwo, jakie zagrożenia niesie ze sobą spożywanie alkoholu w ciąży.

 

Z ideą ustanowienia takiego dnia wystąpiły trzy osoby - Bonnie Buxton, jej mąż - Brian Philcox i Teresa Kellerman. Dzieci, które adoptowali cierpiały na niepełnosprawność spowodowaną piciem alkoholu w ciąży przez ich matki biologiczne. 

 

Bonnie Buxton zaproponowała, aby 9 września 1999 roku o godzinie 9:09 przekazać przesłanie całemu światu - 
w ciąży nie należy pić alkoholu.

Data nie była przypadkowa, miała symbolizować dziewięć miesięcy ciąży. W przygotowanie obchodów włączyli się wolontariusze z ośmiu krajów świata. 9 września 1999 roku punktualnie o 9:09 zabiły dzwony w Auckland w Nowej Zelandii. Tak zaczęły się obchody Pierwszego Światowego Dnia FAS.

Stopniowo obchody zaczęto organizować także w innych krajach - w Australii, RPA, krajach Europy, w USA i Kanadzie.

W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień FAS obchodzono w 2004 r..

Od kilku lat na świecie obchodzi się Światowe Dni FASD. Dlatego też wprowadziliśmy termin "FASD" pisząc o Polskich obchodach.

Kampania STOP FAS rozpoczęła się w 2014 r. W tymże roku, w ramach zadania publicznego realizowanego przez Fundację dla Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce", współfinansowanego przez Województwo Pomorskie, zorganizowano I Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS w miejscowości Chmielno, gm. Chmielno, pow. kartuski. W jego przygotowania zaangażowana była bezpośrednio inicjatorka pomorskiej kampanii p. Grażyna Rymaszewska (Fundacja "Trzeźwość" z Gdyni).

Gospodarzami a zarazem współorganizatorami było starostwo kartuskie oraz Gmina Chmielno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie.

Niezależnie od oficjalnych wojewódzkich obchodów, poszczególne gminy, powiaty organizowały swoje Światowe Dnia FAS.

W latach 2015 - 2019, czyli od II do VI Pomorskich Obchodów, bezpośrednim realizatorem wraz z partnerami była Fundacja "Trzeźwość" z Gdyni, zarządzana przez p. Rymaszewską, które współfinansowane zostały przez Województwo Pomorskie, w ramach realizacji zadań publicznych.

 

W 2020 r., w roku w którym pandemia ogarnęła nie tylko Polskę, ale  cały świat, po raz pierwszy obchody realizowane były PRO BONO. Nie pisano i nie składano projektu do Urzędu Marszałkowskiego. Organizatorami VII Pomorskich Obchodów  Światowego Dnia FAS, które trwały dwa dni byli: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacja "Trzeźwość", Fundacja dla Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce" oraz „Parenting Paradigm” Malgorzata Tomanik z Kanady (poradnia zajmująca się min. szkoleniem, pomocą rodzinom z dziećmi z FASD). Po raz pierwszy także zorganizowano w formule online (zdalnie) - pierwszego dnia konferencja a drugiego warsztat.

 

W 2021 r. Fundacja "Wschodzące Słońce" złożyła projekt do Urzędu Marszałkowskiego i jak przed 2020 r. już jako VIII Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD współfinansowane zostały przez Województwo Pomorskie. Dalej utrzymano dwudniową formułę online. 

Partnerami projektu zostali „Parenting Paradigm” Malgorzata Tomanik z Kanady (tak jak w 2020 r.), Fundacja 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt - zajmująca się min. działaniami na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ekonomią oraz Urząd Miasta Kwidzyn a działania jak co roku wspierała p. Rymaszewska.