Realizatorzy główni:

Instytucje pomocy społecznej

Organizacje branżowe

Organizacje pozarządowe

Ośrodki pomocy psychologicznej

Placówki służby zdrowia

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Uczelnie

Urzędy