top of page

Film Ciąża a zagrożenia składa się z 6 części. Pierwsze pięć przestawia rozwój prenatalny z chwilą poczęcia do narodzin. Ostatnia szósta część mówi o uszkodzeniach płodu ludzkiego wskutek spożywania alkoholu podczas ciąży. Całość produkcji współfinansowana jest przez Woj. Pomorskie w ramach realizacji projektu w okresie sierpień-grudzień 2021 r. przez Fundację "Wschodzące Słońce" przy wsparciu poradni Parenting Paradigm z Kanady, Fundacji PROSPEKT i Urzędu Miasta Kwidzyn.

cz. 1 ZARODEK

cz. 2 ROZWÓJ ZARODKA

cz. 3 BŁONY PŁODOWE

cz. 4 UKŁAD NERWOWY

cz.5 NARZĄDY

 

cz. 6 ALKOHOL

Filmik przedstawiający czym jest zaburzenie FASD

 

Spot „Dlaczego ona nie pije?" 

zrealizowany w ramach Kampanii Stop FAS

 

"FAS - Fetal Alcohol Syndrome"

- I nagroda w konkursie ogłoszonym przez Fundację "Trzeźwość".

Film zrealizowany przez uczennice

II LO w Starogardzie Gdańskim.

 

"Przejdź ciążę bez kieliszka

- II nagroda w konkursie ogłoszonym przez Fundację "Trzeźwość".

Film zrealizowany przez uczennice

I LO w Starogardzie Gdańskim.

 

FASD Regulacje część pierwsza
FASD Regulacje, część druga
Film edukacyjny składający się z trzech części wykonany techniką mieszaną: animacja komputerowa i rodzice z dziećmi jako aktorzy. Przedstawia wskazówki (doświadczenia, dobre praktyki) od rodziców dla rodziców. 

Konferencja FASD 20.IX.2022

W ramach IX Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD dnia 20.09.22 r. zorganizowano w formule online konferencję, gdzie trzy specjalistki od FASD w ramach wykładów dydaktycznych omówiły zagadnienia dotyczące wsparcia rodzin oraz placówek oświatowych i pomocowych w których przebywają dzieci z FASD: dr n. med. Seweryna Konieczna (pediatra i diagnosta FASD z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego , mgr Urszula Bogdalska (psycholog z Warszawy, diagnosta oraz terapeuta dziecka FASD) oraz Małgorzata Tomanik z Kanady (Key Worker FASD). Następnie prowadzący Radosław Kostro - ojciec zastępczy czwórki dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, w tym z FASD poprowadził z udziałem Pań panel dyskusyjny dotyczący powyższego tematu. Konferencję oraz panel współfinansowano ze środków Województwa Pomorskiego, zadanie publiczne „W ciąży - ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VII." realizowane przez Fundację "Wschodzące Słońce" z Gdańska.

bottom of page