V Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS 21 września 2018 r.


Tym razem obchody zorganizowano w Słupsku - w auli Akademii Pomorskiej, w której odbyła się konferencja "Dzieci z FASD. Problemy, diagnoza, pomoc".

Organizatorzy zaprosili jako wykładowców terapeutki ze Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie. Wykłady wygłosiły:

1.mgr Ewa Redmer „Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka z FASD";

2.mgr Agnieszka Hartung „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FASD";

3.mgr Monika Guzicka „Wspieranie rozwoju dzieci ze spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD)" .

4.Lek. med. Grażyna Rymaszewska z Fundacji „Trzeźwość" wygłosiła wykład „Interdyscyplinarna diagnoza FASD oraz pomoc dzieciom i ich opiekunom".

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem:

mgr Katarzyny Cioczek - psychologa klinicznego i neuropsychologa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,

mgr Honoraty Jamróz– psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku,

mgr Agnieszki Szreter– pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

W czasie przerwy dania kuchni kaszubskiej serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Klincza.

Było więc nie tylko ciekawie, ale i smacznie.

W konferencji uczestniczyli liczni przedstawicie służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty oraz kuratorzy sądowi z terenu woj. pomorskiego - głównie z powiatu słupskiego. Organizatorzy konferencji: Fundacja "Trzeźwość" w Gdyni, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Miasta w Ustce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Patronat honorowy: Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego Zdzisław Kołodziejski - Starosta Słupski Robert Biedroń - Prezydent Słupska Jacek Graczyk - Burmistrz Ustki Prof. dr n. med. Barbara Kamińska - Konsultant Wojewody Pomorskiego w dziedzinie pediatrii Elżbieta Grygorowicz - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku Konferencja została dofinansowana przez: Województwo Pomorskie, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Miasta w Ustce.


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum