Nagranie z konferencji "Pomoc dzieciom i nastolatkom z FASD oraz ich rodzicom/opiekunom"

Konferencja zorganizowana 24.09.2021 przez Fundację "Wschodzące Słońce" w partnerstwie z Urzędem Miasta Kwidzyn, Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT w ramach VIII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD, współfinansowanych przez Woj. Pomorskie. Prelegentki to cztery specjalistki: mgr Małgorzata Tomanik z Kanady (poradnia „Parenting Paradigm”) „Model interwencji opiekuńczo -wychowawczej dla dzieci i młodzieży z FASD", mgr Ewa Redmer „Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z FASD”; mgr Agnieszka Hartung „Zaburzenia w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci z FASD” oraz mgr Monika Guzicka: „Wspieranie rozwoju dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD)”.


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum