"Między powiatowy Okrągły Stół FASD" 2018 r. projekt realizowany przez Fundację "Wschodzące Słońce"Od 01 czerwca do 12 grudnia 2018 r. Fundacja dla Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce" realizowała wraz z partnerem społecznym Bałtyckim Instytutem Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni, zadanie publiczne współfinansowane przez Województwo Pomorskie dotyczące profilaktyki oraz sieci współpracy różnych instytucji w obszarze problematyki FASD pn. „Między powiatowy Okrągły Stół FASD”. W ramach projektu opracowano materiały edukacyjne: broszurę informacyjną „Problematyka FASD”

Broszura FASD 26.10.2021
.pdf
Download PDF • 943KB

oraz filmik wykonany techniką komputerową „Co to jest FASD” umieszczony na kanale YOU TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=wRNp71yDBEk .

Podczas debaty społecznej w trakcie konferencji „Między powiatowy Okrągły Stół FASD” podsumowującej projekt przyjęto Międzypowiatowe Memorandum FASD wraz z Powiatową Partnerską Siecią Współdziałania FASD, tzw. Powiatowy Okrągły Stół FASD.


POWIATOWE MEMORANDUM FASD 3 POWIATÓW 10.12.2018-fin
.pdf
Download PDF • 331KB


W ramach projektu przeszkolono młodzież tzw. Młodzieżowych Liderów Profilaktyki FASD.

W jesiennej edukacji/szkoleniu młodzieży uczestniczyło łącznie: 47 uczniów. Następnie Młodzieżowi Liderzy FASD przeprowadzili zajęcia: powiat tczewski - 13 spotkań; przeszkolonych - 265 uczniów; powiat starogardzki - 17 spotkań; przeszkolonych 520 uczniów; powiat gdański - 12 spotkań; - 275 uczniów. Łącznie wykonano 42 spotkania/szkolenia; łączny udział w szkoleniach uczniów - 1 060 osób. Szkoły - cztery - biorące udział w projekcie: Młodzieżowi Liderzy FASD oraz przeprowadzenie zajęć: 1) II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim - uczniowie tej szkoły wykonali zajęcia dodatkowo w szkole w Kaliskach oraz w Pelplinie; 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim; 3) I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tczewie; 4) Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba w Tczewie.

Wspólnie z Młodzieżowymi Liderami Profilaktyki FASD opracowano i przyjęto Memorandum Młodzieżowych Liderów Profilaktyki FASD.

MŁODZIEŻOWE MEMORANDUM FASD 3 POWIATÓW 10.12.2018 (1)
.pdf
Download PDF • 96KB


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum