IV Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS w Kościerzynie

12 września 2017 r.

Obchody trwały dwa dni – 8 września, w sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, a 9 września zorganizowano na rynku piknik rodzinny.


KONFERENCJA "Ciąża bez alkoholu – dziecko bez FAS"

Konferencję otworzyli: Krystyna Dominiczak – dyrektor ROPS UM w Gdańsku i Michał Majewski- burmistrz Kościerzyny.

Wykłady wygłosili:

* dr hab. n. farm. Marek Wiergowski, toksykolog "Kobieta i alkohol – toksyczny związek";

* mgr Dorota Narloch, pedagog, prowadzi rodzinny dom dziecka "FAScynująca codzienność";

* dr hab. n. med. Mirosława Cichorek, embriolog "Początki rozwoju prenatalnego człowieka. Alkohol jako teratogen";

* mgr Magdalena Borkowska, pedagog, pracownik PARPA "Problematyka płodowych zaburzeń alkoholowych w ujęciu globalnym i krajowym";

* dr n. med. Anita Sumiła, psychiatra dziecięcy "Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom"

* lek. med. Grażyna Rymaszewska, psychiatra "Rozmowa z kobietą w ciąży o alkoholu.

Na zakończenie konferencji uczestnicy obejrzeli występ zespołu wokalnego "Love Sing" z Zespołu Szkół Publicznych w Kościerzynie.

W konferencji uczestniczyły 134 osoby – pracownicy socjalni, położne, pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, studenci medycyny, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Otrzymali oni materiały edukacyjne: broszury – dla kobiet w ciąży "Jak zadbać o zdrowie swoje i dziecka", dla mężczyzn oczekujących narodzin dziecka "Dla taty", dla specjalistów "Jak rozmawiać z kobietą w ciąży o alkoholu" oraz ulotki adresowane do kobiet w ciąży i ich parterów i plakaty informujące o negatywnym wpływie alkoholu na rozwój płodu.PIKNIK RODZINNY pod hasłem „Zdrowa ciąża dziecka nie obciąża”

Na rynku w Kościerzynie swoje namioty i stoiska rozstawiły instytucje z Kościerzyny ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Specjalistyczny Szpital w Kościerzynie) oraz Zakład Embriologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy festynu otrzymywali ulotki i broszury nt wpływu alkoholu na rozwój prenatalny. Można było porozmawiać ze specjalistami z w/w instytucji, m. in. z położną nt fizjologii ciąży, porodu i połogu. Ratownicy medyczni przeprowadzali pokazy reanimacji. Było mnóstwo atrakcji dla maluchów – gry i zabawy, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy. W części artystycznej występował zespół wokalny "Love Sing" z Zespołu Szkół Publicznych w Kościerzynie.


Organizatorzy obchodów:

Miasto Kościerzyna; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie; Fundacja "Trzeźwość" ( w ramach projektu dofinansowanego przez Województwo Pomorskie)

Patronat honorowy:

Mieczysław Struk – Maszałek Województwa Pomorskiego

Krzysztof Brzóska - Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Michał Majewski – Burmistrz Kościerzyny

Relacje filmowe w zakładce Kampania w mediach

https://www.youtube.com/watch?v=ThGVrW9-0nQ

https://www.youtube.com/watch?v=XOHFhYsF17g


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum