CV prelegentów konferencji 20.09.22 r.

Szanowni Państwo!


Miło nam, że konferencja takie wzbudziła tak duże zainteresowanie. Niestety platforma zoom którą mamy do dyspozycji przewiduje maksymalnie sto podłączeń... dlatego też osoby, które zgłaszają się do Nas od piątku wpisywane są na listę rezerwową. Ale w październiku - pod koniec miesiąca - przewidujemy w godzinach wieczornych webinarium poprowadzone przez p. Gosię Tomanik z Kanady ZAPRASZAMY!!

A teraz kilka słów o naszych prelegentkach i prowadzącym.


Prowadzący konferencję oraz uczestnik panelu:

mgr, inż. arch. Radosław Brumery-Kostro - z wykształcenia architekt, od 16 lat ojciec adopcyjny a od 14 ojciec zastępczy czwórki chłopców z przeróżnymi deficytami: wczesno dziecięce PTSD, ADHD, poza bezpieczne style przywiązania, porażenie mózgowe. Działa w obszarze FASD, gdyż wszelkie rozwiązania charakterystyczne dla tej dysfunkcji doskonale się sprawdzają w pracy z dziećmi, nawet bez obciążeń, animator FASD. Uczestnik wielu sympozjów, warsztatów pogłębionych i szkoleń w dziedzinie neurodydaktyki, FASD, zaburzeń więzi i wypalenia zawodowego. Zagorzały zwolennik budowania koalicji rodzicielskich zamiast grup wsparcia, w obecnej formie. Wyznawca poglądu: “Tata jest potrzebny”. Orędownik idei profesjonalizmu rodzicielskiego. W pracy z dziećmi stosuje wizjonerskie dokonania Glenna Domana, łącząc je z metodami neurodydaktycznymi. Stosuje nurt edukacji domowej, jako optymalnej dla dzieci z ograniczeniami ścieżki szkolnego sukcesu.

Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce".Pierwsza prelegentka:

mgr Urszula Bogdalska (psycholog) - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związana z tematyką rodziny i rozwoju dziecka, w szczególności w obszarze pieczy zastępczej. Ma za sobą doświadczenie pracy i diagnozy dzieci od niemowlęctwa, poprzez wiek przedszkolny aż do adolescencji z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego.Były pracownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Publicznego Gimnazjum. Pracowała również w Publicznym Przedszkolu, a także krótko jako asystent rodziny z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadziła cykl warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.

Aktualnie związana z Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym i Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym FASada w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci i pracą z rodziną. Brała udział w szkoleniu z systemowej terapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapeutycznym rekomendowanym przez PTP oraz w konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD.

Prywatnie – żona i mama dwóch synów.
Druga prelegentka:


dr n. med . Seweryna Konieczna - neurolog dziecięcy, historyk medycyny, mgr filologii polskiej.

Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Gdańsku i studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje w Klinice Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytet u Medycznego. Od wielu lat jest konsultantem poradni psychologiczno - pedagogicznych nr 3 w Gdańsku, oraz diagnostą FASD.
Trzecia prelegentka:

mgr Małgorzata Tomanik - doktorantka na uczelni w Holandii, polka zamieszkała w Kanadzie. Od 15 lat zajmuje się problematyką FASD, założycielka prywatnej praktyki konsultacyjnej „Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy (Key Worker FASD). Współpracuje z opiekunami i rodzinami dzieci/młodzieży z FASD, ich zespołami opiekuńczo-terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi.


Przeprowadziła liczne szkolenia/warsztaty/wykłady dla pracowników służby zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów, policjantów oraz funkcjonariuszy służb więziennych w Kanadzie. Od 2013 r. współpracuje aktywnie z polskimi środowiskami zajmującymi się problematyką FASD, promuje wprowadzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu opieki opartego na koncepcji pracy transinterdyscyplinarnej według modelu amerykańsko-kanadyjskiego. W latach 2013 - 2019 współpracowała ściśle z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (min. współautorka polskich standardów diagnostycznych FASD).

Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”.

Publikacje:

Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.1. Remedium 2017, nr 5, s. 10-11

Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.2. Remedium 2017, nr 6, s. 24-26Konferencja w ramach IX Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD - zadanie publiczne "W ciąży - ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VII." współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum