Kampania STOP FAS w Sztumie

Fundacja „Trzeźwość” rozpoczyna realizację projektu pod w/w tytułem w Gminie Miejsko-Wiejskiej Sztum. Projekt jest w całości finansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 r.

Projekt można określić krótko – EDUKACJA PROWADZONA NA SZEROKĄ SKALĘ. Będzie on realizowany we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z placówkami służby zdrowia. Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców, zarówno miasta Sztum jak i 18 sołectw, uzyskało podstawowe informacje na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu. Wiedzę będziemy przekazywać nie tylko dorosłym, ale również młodzieży. Zostanie wydrukowanych po 5 000 ulotek „Ciąża – zero alkoholu” i „Częstując moją Mamę alkoholem, częstujesz też mnie” oraz 70 plakatów. Kobiety w ciąży będą otrzymywać broszurki „Jak zadbać o zdrowie swoje i dziecka”, a ich partnerzy – broszurki „Dla taty”. Wszystkie przygotowane materiały edukacyjne trafią do szpitala w Sztumie, przychodni, ośrodka pomocy społecznej oraz sołectw. Wszyscy uczniowie trzech gimnazjów będą uczestniczyć w lekcji „W ciąży – ani kieliszka”. 11 września zostaną zorganizowane II Sztumskie Obchody Światowego Dnia FAS.


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum