Obchody Dnia FAS w gminie Piecki

W gminie Piecki (położonej w woj. warmińsko – mazurskim w powiecie mrągowskim) lokalnym organizatorem i koordynatorem obchodów Dnia FAS był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nasz protest przeciwko spożywaniu alkoholu, szczególnie przez przyszłe matki i kobiety w ciąży, wyrażaliśmy słowem i czynem, nosząc w biurze i w terenie zakupione na tę akcję żółte koszulki z napisem ,, Woda – tak. Alkohol – nie. Kampania STOP FAS” oraz propagując profilaktyczno – edukacyjne treści na plakatach i ulotkach. Aprobatę dla przyłączenia się to tej akcji i duże wsparcie okazała pani Agnieszka Kurczewska – wójt gminy Piecki, która zawsze popiera wszelkie działania profilaktyczne i prorodzinne.

Na zaproszenie GOPS w Pieckach do akcji chętnie przyłączyli się pracownicy: Urzędu Gminy w Pieckach, Środowiskowego Domu Samopomocy, SANEPID – u, Apteki Słoneczna Mgr Olga Zieleniewicz, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pieckach, Szkoły Podstawowejw Nawiadach, świetlicy ,, Mrowisko”, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Techmet” Monika Mankiewicz", placówek wsparcia dziennego (w tym świetlicy wiejskiej w Lipowie, Brejdynachi Macharach). Swoje zainteresowanie i oparcie okazywali również klienci GOPS, którzy w tym dniu przychodzili do urzędu, a także mieszkańcy gminy Piecki, którym pracownicy

i wolontariuszki GOPS przekazywali profilaktyczno –edukacyjne ulotki.

Problemy związane z FAS wciąż rośną, dlatego też chcemy wyrażać swój sprzeciw wobec spożywania alkoholu przez przyszłe matki i kobiety w ciąży - nie tylko ,, akcyjnie”, ale również poprzez wprowadzenie cyklicznych spotkań i zajęć profilaktycznych związanych z tym problemem. Zachęcamy również, aby w przyszłym roku nasze szeregi powiększyły się i aby wspólnie można było dotrzeć do świadomości jak największej liczny matek, młodych osób i młodzieży wkraczającej w dorosłe życie. Wszystkim, którzy w tym roku podjęli z nami współpracę i aktywnie popierali Kampanię STOP FAS - dziękujemy.

Kierownik i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum