I Sztumskie Obchody Światowego Dnia FAS


W dniu 9 września 2016 r. - kiedy obchodzony jest Światowy Dzień FAS - pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, kuratorzy sądowi oraz pracownicy służby zdrowia z NZOZ „Zdrowie”,NZOZ „Almed - Medicus” oraz Szpitala Polskiego w Sztumie będą rozdawać materiały edukacyjne na temat problematyki FAS. Plakaty informacyjne zostaną rozwieszone w sztumskich placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, sztumskim magistracie oraz w siedzibie kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Sztumie.

(Fot. Lipski)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie włączył się w Kampanię STOP FAS w 2015 r. Zorganizowane wówczas zostało szkolenie warsztatowe „Jak rozmawiać z kobietą w ciąży o alkoholu?” w ramach projektu „W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i wskazującej FAS”. Uczestniczyli w nim pracownicy socjalni, położne, pielęgniarki oraz kuratorzy sądowi, Obchody Dnia FAS odbędą się w Sztumie po raz pierwszy.


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum