Zapraszamy na I Kościerskie Obchody Światowego Dnia FAS


Obchody Dnia FAS w Kościerzynie odbędą się po raz pierwszy. Miasto Kościerzyna włączyło się w Kampanię STOP FAS już w 2014r. Zorganizowana została konferencja "Uchrońmy dzieci przed FAS" w ramach projektu realizowanego przez Fundację "Wschodzące Słońce" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach tego projektu przeprowadzono również lekcje w kościerskich szkołach - gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - na temat wpływu alkoholu na płód. Projekt dofinansowało województwo pomorskie.

W dniu 22.06.2016r. w siedzibie MOPS w Kościerzynie odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano m in. program tegorocznych obchodów Dnia FAS.

Spotkanie prowadził pan Rafał Mikołajczyk - Kierownik Działu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestniczyli w nim: pracownicy MOPS w Kościerzynie, pani Grażyna Rymaszewska z Fundacji "Trzeźwość" w Gdyni oraz przedstawiciele innych ośrodków pomocy społecznej z powiatu kościerskiego, przedstawiciele szpitala w Kościerzynie, NZOZ "Przychodnia".

Ustalono, że w 9 września - kiedy obchodzony jest Światowy Dzień FAS, pracownicy miejskich instytucji założą koszulki z napisem "Woda - tak. Alkohol - nie. Kampania STOP FAS" i będą rozdawać materiały edukacyjne na temat problematyki FAS. Materiały przekaże Fundacja "Trzeźwość", a zakup koszulek sfinansuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie.

Organizacją obchodów zajmą się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie.

W czasie spotkania pani G. Rymaszewska przedstawiła też założenia projektu "W ciąży - ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS", który Fundacja "Trzeźwość" będzie realizować w sześciu powiatach woj. pomorskiego, w tym w powiecie kościerskim. W ramach projektu zostaną m in. wydane materiały edukacyjne na temat problematyki FAS. Program zostanie dofinansowany przez województwo pomorskie.


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum