Konferencja „Tworzenie interdyscyplinarnego systemu pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie” - Szkoła

Organizatorzy:

Fundacja FASCYNACJE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Ateneum Szkoła Wyższa

Fundacja „Wschodzące Słońce”

Patronat honorowy:

Krzysztof Brzózka - dyrektor PARPA

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska

W programie konferencji wykłady

  • dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, mgr Magdalena Borkowska, mgr Krzysztof Brzózka - PARPA „Rozpowszechnienie FASD w Polsce wśród dzieci w wieku szkolnym”

  • dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, lek. med. Monika Cichoń-Kotek, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - „Problem FASD z perspektywy lekarza”

  • mgr Lucyna Maculewicz - dyrektor PPP Nr 3 w Gdańsku - „Problem FASD z perspektywy doświadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej”

  • mgr Joanna Radzimowska - kierownik Działu Pieczy Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku - „Dziecko z FASD w pieczy zastępczej”

  • mgr Joanna Ćwikła, Pomorski Ośrodek Adopcyjny - „Kwestia FAS a adopcja”

  • mgr Mirosława Jezior, mgr Anna Piaskowska, dr n. med. Agata Lenart-Cichoń - MOPS Gdynia „Gdyńskie doświadczenia - działalność Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla Dzieci z FAS”

  • mgr Joanna Węglarz, mgr Agnieszka Jóźwiak - „Praca z dzieckiem i jego rodziną - doświadczenia Fundacji FASCYNACJE”

  • lic. Mariusz Ruszkowski - prezes Fundacji „Wschodzące Słońce” - „Profilaktyka FAS w szkołach”

  • prof. ndzw. dr hab. Małgorzata Stopikowska, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku. „Interdyscyplinarny system pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie: podsumowanie”


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum