Debata obywatelska „Tworzenie systemu pomocy dzieciom z FASD i ich rodzicom na poziomie lokalnym” -

Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji z powiatu gdańskiego zainteresowani problematyką FASD. Uczestniczyło w niej 45 osób - pracownicy służby zdrowy, oświaty, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej oraz rodzice i opiekunowie dzieci z FASD.

Debatę prowadził Adam Hlebowicz - dyrektor Radia Plus, członek Towarzystwa Debat Obywatelskich. Otworzył ją Stefan Skonieczny - Starosta Gdański. Wstęp wygłosił Mariusz Ruszkowski - prezes Fundacji „Wschodzące Słońce”. Zwrócił uwagę na to, że w Polsce brakuje modelu interdyscyplinarnej pomocy dzieciom z FASD i ich rodzicom. Przedstawił rozwiązania kanadyjskie.

W czasie dyskusji podkreślano przede wszystkim konieczność organizowania szkoleń mających na celu przygotowanie specjalistów do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z FASD. Zwrócono również uwagę na to, że w przepisach oświatowych dzieci dotknięte FASD w ogóle nie figurują. Sprawia to, m. in., że rozpoznanie tych zaburzeń u dziecka nie może być podstawą do skierowania go do klasy terapeutycznej lub umożliwienie mu indywidualnego toku nauczania. Debatę podsumował dr hab. Witold Toczyski. Zaproponował stworzenie platformy porozumiewawczej władz lokalnych, dyrektorów szkól, lekarzy, terapeutów, rodziców i środowisk prorodzinnych.

Platforma mogłaby funkcjonować w internetowej sieci społecznościowej oraz w formie stowarzyszenia lub fundacji na poziomie regionu lub powiatu. Dr Toczyski podkreślił w podsumowaniu, że należy pilnie podjąć działania upowszechniające wiedzę o FASD w szkołach. Powinny się tym zająć Centra Edukacji Nauczycieli we współpracy z podmiotami założycielskimi szkół. Konieczne jest również ujęcie problematyki FASD w polityce społecznej województwa pomorskiego.

Sugestie zawarte w podsumowaniu zostały ujęte w formie Pomorskiego Memorandum FASD.

Organizatorzy:

Fundacji Wschodzące Słońce

Towarzystwo Debat Obywatelskich „PAŁAC ŚLUBÓW”


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum