I Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS w Chmielnie

I Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS odbyły się w Chmielnie, 6 września 2014 r. W ramach obchodów zorganizowano konferencję naukowo - szkoleniową „Dzieci, które pozostają dziećmi. Osoby z poalkoholowymi zaburzeniami płodu - diagnoza, problemy, pomoc” i festyn rodzinny. W czasie konferencji, która odbyła się w Domu Kultury, wygłoszone zostały wykłady przez specjalistów zajmujących się problematyką FASD:

  • prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, pediatra, genetyk kliniczny - kierownik Zakładu Pediatrii Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - „Jak się rozpoznaje FASD? – spojrzenie lekarza pediatry, genetyka”.​

  • mgr Iwona Palicka, psycholog, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu, Fundacja FASTRYGA - "Wyzwania rozwojowe u dzieci z FASD. Jak zapobiec zaburzeniom wtórnym".

  • mgr Ewa Redmer - pedagog - Specjalistyczna Poradnia FAS działająca przy Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza serc” w Szczecinie „Dziecko z FAS/FASD w domu i w szkole”.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział około 220 osób z całego województwa - lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy placówek oświatowych, pomocy społecznej, sądów, rodzice zastępczy. Można było przyjechać z dziećmi, którymi zajmowali się wolontariusze organizując im zabawy i konkursy. Uczestnicy podkreślali, że wykłady były bardzo ciekawe, zawierały dużo informacji praktycznych. Po konferencji na stadionie sportowym w Chmielnie odbył się festyn rodzinny. Dzięki firmie produkującej wodę NATA uczestnicy otrzymali koszulki z napisem „Woda – tak. Alkohol - nie. Kampania STOP FAS”.


I Pomorskie Obchody realizowane były w ramach konkursu - który został ogłoszony po raz pierwszy, dzięki działaniom p. Grażyny Rymaszewskiej (Fundacja TRZEŹWOŚĆ) - „Uchrońmy dzieci przed FAS- profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS/FASD” realizowanego w terminie: 01.06.2014 r. - 15.12.2014 r., współfinansowany przez Województwo Pomorskie (więcej o działaniach projektowych w zakładce Wydarzenia, wpis z 15 grudnia 2014 r.)


Konferencja naukowo - szkoleniowa w Chmielnie „Dzieci, które pozostają dziećmi” - prof. R. Śmigiel

Konferencja naukowo - szkoleniowa w Chmielnie „Dzieci, które pozostają dziećmi” - prof. R. Śmigiel


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum