Konferencja „Alkoholowy Zespół Płodowy /FAS/ - problem interdyscyplinarny” Gdański Uniwersytet Medyc


W konferencji uczestniczyło 306 osób - pracownicy służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, rodzice zastępczy i adopcyjni, studenci. Władze uczelni reprezentował prof. Leszek Bieniaszewski - prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku - dr Marzena Mazur, a Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku - mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska-wiceprzewodnicząca Izby.

Konferencję prowadził pan Andrzej Stawicki. Po uroczystym otwarciu przez panią Krystynę Dominiczak - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, głos zabrały: pani Ewa Kamińska - wiceprezydent Gdańska, pani Danuta Adamczyk - Wiśniewska oraz pani Martyna Hinc z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA. Wykłady wygłosili: dr n. med. Zofia Pankrac, dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, dr Teresa Jadczak Szumiło, oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik.

Po wykładach odbyła się dyskusja panelowa, w czasie której prelegenci oraz zaproszeni goście dyskutowali o tym, jakie kroki należy podjąć, żeby stworzyć w województwie pomorskim system pomocy dzieciom z FAS i ich rodzinom.


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

Archiwum